II.4

Enrollment: By GenderTotal Enrollment
Fall 1997 Fall 1996 Fall 1995 Fall 1994 Fall 1993
Students Percentage Students Percentage Students Percentages Students Percentages Students Percentages
Full-Time students
Male 3,491 41.9 3,436 42.4 3,383 42.3 3,403 42.8 3,462 43.4
Female 4,842 58.1 4,658 57.6 4,618 57.7 2,546 57.2 4,511 56.6
Total 8,333 100.0 8,094 100.0 8,001 100.0 7,949 100.0 7,973 100.0
Part-Time Students
Male 1,138 37.8 1,215 36.9 1,280 39.1 1,261 38.1 1,1778 35.7
Female 1,876 62.2 2,077 63.1 1,995 60.9 2,051 61.9 2,121 64.3
Total 3,014 100.0 3,292 100.0 3,275 100.0 3,312 100.0 3,299 100.0
Undergraduate Enrollment
Full-Time Students
Male 3,206 42.5 3,144 42.8 3,075 42.1 3,143 42.9 3,185 43.3
Female 4,352 57.5 4,210 57.2 4,235 57.9 4,188 57.1 4,172 56.7
Total 7,558 100.0 7,354 100.0 7,310 100.0 7,331 100.0 7,357 100.0
Part-Time Students
Male 658 38.3 672 37.2 743 39.0 761 38.7 730 34.8
Females 1,060 61.7 1,134 62.8 1,162 61.0 1,206 61.3 1,371 65.2
Total 1,718 100.0 1,806 100.0 1,905 100.0 1,967 100.0 2,101 100.0
Total Undergraduates
Male 3,864 41.7 3,816 41.7 3,818 41.4 3,904 42.0 3,915 41.4
Female 5,412 58.3 5,344 58.3 5,397 58.6 5,394 58.0 5,543 58.6
Total 9,276 100.0 9,160 100.0 9,215 100.0 9,298 100.0 9,458 100.0

Graduate Enrollment

Full-Time Students
Male 295 36.8 292 39.5 308 44.6 260 42.1 277 45.0
Female 490 63.2 448 60.5 383 55.4 358 57.9 339 55.0
Total 775 100.0 740 100.0 691 100.0 618 100.0 616 100.0
Part-Time Students
Male 480 37.0 543 36.5 537 39.2 845 62.8 750 62.6
Female 816 63.0 943 63.5 833 60.8 845 62.8 750 62.6
Total 1,296 100.0 1,486 100.0 1,370 100.0 1,345 100.0 1,198 100.0
Total Graduates
Male 765 37.0 835 37.5 845 41.0 760 38.7 725 40.0
Female 1,306 63.0 1,391 62.5 1,216 59.0 1,203 61.3 1,089 60.0
Total 2,071 100.0 2,226 100.0 2,061 100.0 1,963 100.0 1,814 100.0

Return to Table of Contents