UNIVERSITETET I OSLO

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

FYSISK INSTITUTT

BLINDERN

 

13.06.2003

KUNNGJØRING

 

Cand. Scient. Eirik Malinen vil

 

fredag 27. juni 2003, kl. 1015

 

i Lille fysiske auditorium, Blindern

 

 

avholde sin prøveforelesning for dr. scient.-graden over oppgitt emne:

Is DNA a Molecular Wire? A View from the Perspective of

Radiation Biophysics

                                                                                                                                       

 

Fredag 27. juni 2003, kl. 1315

 

i Lille fysiske auditorium, Blindern

 

vil doktoranden offentlig forsvare sin avhandling:

 

”Simulation Studies and Quantitative Analysis using Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy. Radiation-induced radicals in alanine and pyrimidine bases”.

 

for dr.scient.-graden.

 

Til å bedømme avhandlingen og disputasen har fakultetet oppnevnt følgende komité:

 

Professor David M. Close, Department of Physics and Astronomy, East Tennessee State University, Johnson City,  USA

Universitetslektor Eva Lund, Avd. for radiofysikk, IMV, Halsouniversitetet, Linköpings universitet, Sverige

Professor Erik Olai Pettersen, Fysisk institutt, Biofysikk, UiO.

 

Professor David M. Close er oppnevnt som førsteopponent, Universitetslektor Eva Lund er oppnevnt som annen opponent og Professor Finn Ingebretsen vil lede disputasen.

 

 

Heidi Bruvoll

Adm. leder